Občan | Pacient

Upozornění na klamavou reklamu


Ministerstvo zdravotnictví ČR informuje veřejnost, že v poslední době vzrůstá počet internetových stránek, často založených, resp. registrovaných v zahraničí (např. ve státech Střední Ameriky, USA, Tichomoří apod.), které nabízejí různá údajná léčiva. Tato sdělení obvykle provází na takových webových stránkách logo Ministerstva zdravotnictví ČR a nepravdivé informace o účasti státu na vývoji či distribuci nabízeného zboží. Klamně také bývají jako přední odborníci citováni údajní představitelé neexistujících odborných pracovišť, třeba jako zde: https://med-co.online/ 

Uvedené stránky se snaží vyvolat dojem, že jde o webovou prezentaci státní správy, resp. Ministerstva zdravotnictví ČR. Považujeme za nutné se od obsahu těchto stránek distancovat a informovat veřejnost, že Ministerstvo zdravotnictví ČR se nijak neúčastní výroby a vývoje nabízených produktů, nejedná se o webový portál Ministerstva zdravotnictví ČR. Před podobnými nepravdivými internetovými stránkami a sděleními veřejnost důrazně varujeme a doporučujeme používat při procházení těchto klamavých nabídek zdravý rozum.

O nabízených produktech se může každý informovat u svého praktického lékaře či ambulantního specialisty nebo získat potřebné informace na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.12.2018

Poslední úprava: 10.12.2018, 9:06