Občan | Pacient

OZS - Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2010

Příjemncům dotací ze SR přidělené odborem OZS v r. 2010 - Finanční vypořádání  neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2010

viz přílohy

poznámka: excelový soubor má 5 záložek: 1. a 2. záložka je určena všem příjemcům dotace, 3. záložka je jen pro o.s., o.p.s., církve a VŠ,
4. záložka je určena pro s.r.o., a.s. a f.o., 5. záložka je určena pro obce a kraje.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.02.2011

Poslední úprava: 14.02.2011, 15:20