Občan | Pacient

2019

V roce 2018 klesl počet předčasných porodů a císařských řezů, ukázala data ze všech porodnic v ČR

12.06.2019

​​​​​​​Perinatologická data ze všech devadesáti porodnických zařízení v ČR z předchozí kalendářního roku ukazují, že české porodnictví dosáhlo opět vynikajících výsledků.

Celý článek

Specializovaná péče bude pro pacienty dostupnější, ministerstvo vyhlašuje výzvy na vznik center

11.06.2019

Aby se pacientům se závažným onemocněním dostalo co nejkvalitnější a nejdostupnější zdravotní péče, vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o zdravotních službách tzv. centra vysoce specializované péče.

Celý článek

Na řízení zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven se bude podílet širší spektrum subjektů, schválila dnes vláda

10.06.2019

„Zatímco nyní zdravotní pojišťovny ovládají velcí zaměstnavatelé, novela jejich převahu otupí a dá příležitost i menším plátcům a pojištěncům,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví a zaměstnavatelé odstartovali kampaň „Studuj zdrávku“

07.06.2019

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů spustilo dlouhodobou kampaň „Studuj zdrávku“ na podporu zviditelnění nelékařských zdravotnických profesí, vzdělávání v těchto oborech a zvýšení jejich prestiže.

Celý článek

Historicky druhý Den zdraví navštívila téměř tisícovka návštěvníků

04.06.2019

Téměř tisícovka návštěvníků zavítala první červnovou sobotu na druhý ročník Dne zdraví, který v Zítkových sadech na nábřeží Vltavy uspořádalo MZ ČR ve spolupráci se svými přímo řízenými organizacemi a složkami integrovaného záchranného systému.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví představilo vznikající Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030

04.06.2019

Na informačním semináři pro zástupce krajů, ostatních resortů a odborných společností byl 17. května 2019 představen vznikající Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice

Celý článek

Pilotní provoz nemocničních paliativních týmů odstartuje 1. června

31.05.2019

Pilotní provoz bude zahájen na sedmi pracovištích, kterým byla dotace na podporu paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních byla schválena, a to jak na paliativní péči pro dospělé, tak pro děti.

Celý článek

Robert Grill odchází z čela Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

31.05.2019

Robert Grill odchází z čela Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Celý článek

V souvislosti s účinností protikuřáckého zákona došlo k významnému poklesu počtu hospitalizací pro akutní srdeční infarkt i astma

30.05.2019

„Dostupná data prokázala pozitivní efekt zavedení nekuřáckých veřejných prostor v České republice. Těší mě významný pokles u počtu hospitalizací pro nemoci srdce a u pacientů trpících astmatem,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Celý článek

Stomatologická péče bude zásadně dostupnější. Dohody v primární péči přinášejí řadu pozitivních změn pro pacienty

29.05.2019

Stomatologové, gynekologové, praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost uzavřeli se zdravotními pojišťovnami dohody o úhradách péče pro příští rok, které přinášejí zásadní pozitivní změny pro pacienty.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa