Občan | Pacient

2019

Ministerstvo zdravotnictví připomíná Světový den Parkinsonovy nemoci

09.04.2019

U příležitostí výročí narození anglického chirurga Jamese Parkinsona, který poprvé popsal chorobu, jež nyní nese jeho jméno, si svět každého 11. dubna připomíná Den Parkinsonovy nemoci.

Celý článek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel WHO v ČR Srdan Matić společně připomněli Světový den zdraví

05.04.2019

Světový den zdraví, vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každoročně 7. dubna, se v letošním roce věnuje myšlence všeobecného zdravotního pokrytí.

Celý článek

Martin Pavlík odchází z čela brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny

03.04.2019

Současný ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Martin Pavlík se rozhodl po pěti letech skončit v čele nemocnice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jeho rezignaci přijal.

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví se připojuje ke Světovému dni porozumění autismu, rozsvítí svou budovu modře

02.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví se již tradičně při příležitosti Světového dne porozumění autismu zapojuje do osvětové kampaně „Česko svítí modře“ na podporu lidí s poruchou autistického spektra (PAS).

Celý článek

Státní zdravotní ústav spouští projekt na podporu zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

02.04.2019

Ačkoliv je úroveň zdravotní péče v ČR na špičkové úrovni, a to i ve srovnání s ostatními zeměmi evropské osmadvacítky, stále jsou zde skupiny lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, které mají nižší dostupnost zdravotní a sociální péče.

Celý článek

Jan Žaloudík končí na vlastní žádost v čele Masarykova onkologického ústavu

01.04.2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přijal rezignaci ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně Jana Žaloudíka. Skončit se rozhodl po pěti letech působení v čele ústavu, a to z osobních důvodů. Z funkce odejde k 1. červenci 2019.

Celý článek

Reforma péče o duševní zdraví potřebuje nadresortní spolupráci, tu definuje nový národní akční plán

01.04.2019

Ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí se v pondělí 1. dubna potkala „v oblacích“ s cílem vyjádřit nutnost nadresortní spolupráce při realizaci reformy péče o duševní zdraví.

Celý článek

Avízo pro média: Společný happening a tisková konferenci MZ ČR a MPSV ČR s názvem „Setkání v oblacích“

29.03.2019

Happening a společná tisková konference se uskuteční v pondělí 1. dubna 2019 v 10 hodin v prostoru mezi MZ a MPSV, náměstí Pod Emauzy, u sochy „Praha svým vítězným synům“.

Celý článek

Vláda schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

25.03.2019

Výše případného odškodnění bude individuální a bude se odvíjet od míry zdravotní újmy. Újma na zdraví musí být pravděpodobným důsledkem povinného očkování, ale nemusí být prokázána příčinná souvislost mezi očkováním a újmou na zdraví.

Celý článek

Úvodní projev Adama Vojtěcha na konferenci Trendy v evropském lékárenství

21.03.2019

Zahajovací projev ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na konferenci dne 19. 3. 2019.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa