Občan | Pacient

Výsledky dotačního řízení - Protidrogová politika MZ pro rok 2015

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2015 v rámci programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.05.2015

Poslední úprava: 14.05.2015, 13:05