Občan | Pacient

Výsledky dotačního řízení - přidělení finančních prostředků

MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2016 v rámci programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.04.2016

Poslední úprava: 15.04.2016, 13:00