Občan | Pacient

Výsledky dotačního řízení – přidělení finančních prostředků


MZ rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2017 v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a „Prevence kriminality“, jak je uvedeno v přílohách.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.04.2017

Poslední úprava: 24.05.2017, 14:30