Občan | Pacient

výběrové řízení na ředitele/ku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

ŘEDITEL / ŘEDITELKA

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

 

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
 • zkušenosti v ekonomice zdravotnictví,
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let,
 • jazykové znalosti,
 • občanská bezúhonnost.

 

Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi,
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení předmětné organizace.

 


Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 30. srpna 2019 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, kabinet ministra, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Současně zašlete elektronicky v jednom pdf souboru nazvaném Vaším příjmením životopis a návrh koncepce na adresu: petra.markovicova@mzcr.cz, tel.: 737 208 074 Mgr. Markovičová

 

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „KAB - Výběrové řízení FNKV – neotvírat“

 

Informujeme, že v souvislosti s požadavkem vyplývajícím z § 80 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 220 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vzniká řediteli povinnost požádat a předložit doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby dle uvedeného ustanovení zákona, a to do 6 měsíců od data jmenování, pokud nesplní uvedenou podmínku vyplývající ze zákona jinak.

 

Vzory a formuláře požadovaných dokumentů naleznete na http://www.mzcr.cz/obsah/tiskopisyvzoryformulare-pro-vyberova-rizeni-na-pracovni-mista_2543_1.html

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.07.2019

Poslední úprava: 17.07.2019, 13:34