Občan | Pacient

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví


Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví byla zřízena příkazem ministra č. 6/2018 jako externí poradní orgán ministra zdravotnictví za účelem zabezpečení činnosti a efektivního naplňování cílů Ministerstva zdravotnictví a řešení odborných problémů v rámci strategií Ministerstva v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví.

„Předchůdcem“ Vědecké rady MZ bylo v minulosti Odborné kolegium Ministerstva zdravotnictví, které bylo zřízeno příkazem ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z června 2014 jako externí poradní sbor ministra pro otázky řešení odborných problémů v rámci strategií MZ v oblasti zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy rezortu zdravotnictví. Na podnět tehdejšího ministra se Odborné kolegium MZ v roce svého zřízení několikrát sešlo, v dalších letech byla jeho činnost utlumena. Zahajovací zasedání znovuobnovené Vědecké rady proběhlo dne 5. února 2018 z iniciativy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Vědecká rada reprezentuje současný stav vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny a je nápomocna ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví. Členy Vědecké rady jsou ministrem určení přední zástupci odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání.

Seznam členů Rady a zápisy z jednání najdete na portálu poradních orgánů a pracovních skupin zde.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.02.2018

Poslední úprava: 18.02.2019, 17:46