Občan | Pacient

Stanovisko ministerstva zdravotnictví k rozhodnutí odvolacího soudu USA v kauze Diag Human


Odvolací soud v USA ve svém rozhodnutí pouze konstatoval, že se tamní věcně příslušný soud bude případem zabývat. V žádném případě to neznamená, že by firma Diag Human v arbitráži jakkoliv uspěla.

Ministerstvo zdravotnictví ČR bylo svými právními zástupci seznámeno s aktuálním stavem řízení před soudy v USA. Odvolací soud v USA rozhodl tak, že zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně z toho důvodu, že se neztotožnil s právním názorem soudu prvního stupně, že americké soudy nemají pravomoc daný spor rozhodovat. Nejedná se o rozhodnutí ve věci samé, ale o ryze procesní rozhodnutí, které se otázky vykonatelnosti rozhodčího nálezu z roku 2008 nijak netýká. Další detaily rozhodnutí jsou nyní předmětem právní analýzy. Právní zástupci České republiky budou nadále uplatňovat všechny prostředky právní ochrany, aby ve sporu, ve kterém Česká republika zvítězila v Rakousku, Francii, Švýcarsku a Velké Británii, a ve kterém nedávno uspěla i před prvostupňovým soudem v Nizozemsku, uspěla i před americkými soudy.

„Pozici České republiky vnímám v této kauze i nadále jako silnou, potvrzují to i minulá rozhodnutí soudů ve sporu po celém světě,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Česká republika už v minulosti uspěla před soudy ve Velké Británii, Francii, Švýcarsku a Rakousku a nedávno uspěla i před soudem v Nizozemsku.

Naopak, firma Diag Human dluží České republice částku přibližně 38 mil. Kč, jako náhradu nákladů anglického řízení, kterou ji přiznal Obchodní soud v Londýně. Česká republika v tomto sporu jednoznačně vyhrála.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.06.2016

Poslední úprava: 01.06.2016, 13:44