Občan | Pacient

Rozhodnutí o ukončení ochranných opatření Č.j. 18155/2015 - NH

Ministrestvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), rozhodlo ve věci ochranných opatření před zavlečením hemoragické horečky Ebola takto:

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.04.2015

Poslední úprava: 27.04.2015, 16:29