Občan | Pacient

PVP - Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze st.rozpočtu a Vyhodnocení přínosu projektu - s termínem předložení do 28.2.2019

 

Předložení „Výkazu o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2018“ a předložení „Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2018“ – s termínem předložení do 28. 2. 2019.

Dovolujeme si upozornit, že z podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 vyplývá povinnost zpracovat "Výkaz o skutečných nákladech na projekt a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v roce 2018". Současně vás žádáme o vyhodnocení přínosu projektu, pro který je připraven formulář "Vyhodnocení přínosu projektu dotovaného v rámci PVP v roce 2018".

Výkaz i vyhodnocení přínosu projektu musí být zpracovány samostatně za každý podpořený projekt.

Žádáme Vás o jejich vyplnění a zaslání zpět v listinné podobě v termínu do 28. 2. 2019 na adresu: Oddělení dotačních programů (OKS/2), Ing. Renáta Christovová, MZ ČR, Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2.

Prosíme, věnujte pozornost při vyplňování nejen číselným údajům, ale i uvedení názvu subjektu, názvu a čísla projektu a dále údajům o zpracovateli.

 

 

  Přílohy:

- Výkaz o skutečných nákladech a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v PVP (vzor vyplnění),

- Výkaz o skutečných nákladech a o skutečném podílu dotace ze státního rozpočtu na financování projektu v PVP v roce 2018 (formulář k vyplnění),

- Vyhodnocení přínosu projektu (formulář k vyplnění).

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.01.2019

Poslední úprava: 15.01.2019, 12:47