Občan | Pacient

Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že na základě ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o změně názvu organizace Psychiatrická nemocnice, se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice.

Opatřením č.j. MZDR 22837/2014-4/FIN ze dne 25. Června 2014 s účinností od 1. Srpna 2014 se mění název Psychiatrické nemocnice a vydává se úplné znění zřizovací listiny Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice č.j. MZDR 32618/2014-2/FIN s účinností ke dni 1. srpna 2014.

Název Psychiatrické nemocnice, identifikační číslo 00673552, se sídlem Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85, státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví po změně ke dni 1. srpna 2014 zní:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411, 85, identifikační číslo 00673552.

 

Datum změny: ke dni 1. srpna 2014.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.07.2014

Poslední úprava: 15.07.2014, 10:55