Občan | Pacient

Národní akční plány a koncepce na rok 2015 - 2. kolo - výsledky hodnotící komise

V souladu s Metodikou pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na program „Národní akční plány a koncepce“ na rok 2015 – druhé kolo, proběhlo dne 24. září 2015 jednání hodnotící komise. Hodnotící komise posuzovala splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci, které byly odboru zdravotních služeb předložené v rámci dotačního programu Národní akční plány a koncepce pro rok 2015 – 2. kolo.

Komise rozhodla doporučit k postupu do dalšího kola hodnocení všechny obdržené žádosti o dotaci. Do dotačního řízení tímto postupuje 12 projektů.

Na přidělení dotace tímto nevzniká právní nárok.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.09.2015

Poslední úprava: 29.09.2015, 10:50