Občan | Pacient

Ministr Vojtěch požaduje, aby nemocnice byly maximálně transparentní


Ministerstvo zdravotnictví reaguje na článek Nemocnice dále tají ceny léků. Navzdory předchozím slibům ministra Vojtěcha, který byl dne 20. 6. 2018 zveřejněn v Hospodářských novinách. 

Ministr Vojtěch od svého nástupu požaduje, aby byly nemocnice maximálně transparentní. Problematika jednotkových cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, o které píší Hospodářské noviny, je velmi úzce svázána s problematikou tzv. zpětných bonusů. V oblasti tzv. zpětných bonusů byl po nástupu pana ministra podniknut zásadní krok, a to vydání příkazu ministra, který dává oblasti využívání zpětných bonusů poprvé jasná pravidla. Nově tak ministerstvo jasně říká, jak mají nemocnice bonusy vykazovat, účtovat a jak s nimi nakládat. Přijmout bonus je nově možné jen na základě písemné smlouvy, která musí být v případě naplnění podmínek zákona o registru smluv zveřejněna. Všechny bonusy musí být řádně zaúčtovány v účetnictví organizace na speciálním analytickém účtu, aby bylo zřejmé, jaký je jejich objem. Příjmy z obdržených bonusů je přímo řízená organizace povinna použít výhradně na úhradu nákladů z hlavní činnosti organizace, především na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.

Příkaz také zpřísňuje podmínky, kdy nemocnice může použít výjimku za zákona o zadávání veřejných zakázek. Zejména u nahodilého nákupu, který nemocnice často používaly při nákupu léků, nově ministerstvo požaduje, aby tuto výjimku používaly skutečně pouze ve výjimečných případech, pravidla jsou v příkazu podrobně popsána. Ministerský příkaz jasně říká, že nemocnice musí nákup formou nahodilého nákupu ministerstvu podrobně zdůvodnit a prokázat jeho legitimitu a legalitu. Ministerstvo bude v rámci veřejnosprávních kontrol důsledně kontrolovat, zda nemocnice příkaz dodržují.

Kromě toho ministr Vojtěch zahájil přípravu sdružených nákupů přímo řízených nemocnic. V tuto chvíli nemocnice vytipovávají komodity, které by bylo možné nakupovat centrálně. Nová pravidla dostala i činnost tzv. přístrojové komise, kdy ministerstvo nově zveřejňuje veškeré dokumenty z rozhodování komise. Je tak jasné, na základě jakých podkladů a proč komise rozhodla tak, jak rozhodla. V neposlední řadě zahájil sérii ministerských kontrol ve fakultních nemocnicích.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.06.2018

Poslední úprava: 21.06.2018, 13:42