Občan | Pacient

Novinky

Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje dotační výzvu v oblasti péče poskytované forenzním multidisciplinárním týmem

06. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem programu je zajistit pilotní provoz Forenzního multidisciplinárního týmu v trvání 18 měsíců. Termín ukončení příjmu žádostí je určen na 5. června 2020. Maximální možná dotace pro jeden Forenzní multidisciplinární tým je stanovena na 9 100 000 Kč.

Celý článek

Každoročně si 5. května připomínáme Den hygieny rukou. Letos s kampaní WHO: Zachraň životy – čisti si ruce!

05. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Letošní kampaň Dne hygieny rukou je zaměřena na osvědčené postupy v oblasti hygieny rukou pro veřejnost v souvislosti s covid-19 a také na čistotu při poskytování zdravotnické péče.

Celý článek

Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

01. 05. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity.

Celý článek

Výjimky z povinnosti nošení roušek se nově rozšiřují na děti do sedmi let v MŠ a dětských skupinách, umělce i moderátory za splnění přesných podmínek

30. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Cílem mimořádného opatření je používání zábrany proti šíření kapánek od nosiče tohoto onemocnění, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění covid-19. Mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Celý článek

Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již přes 40 % nakažených. Česká republika je v boji s epidemií nadále úspěšná

30. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře, podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky od konce března klesá až na současnou hodnotu 3,2 %.

Celý článek

Senát schválil zvýšení plateb za státní pojištěnce

29. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

Od 1. června letošního roku tak dojde k navýšení odvodu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc o 500 korun, od 1. ledna pak o dalších 200 korun.

Celý článek

Projev ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

29. 04. 2020 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy / 2020

V souvislosti s požadavkem vlády na prodloužení nouzového stavu vystoupil ministr Adam Vojtěch v úterý 28. dubna 2020 se svým projevem.

Celý článek

Stanovisko Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky k situaci pandemie koronaviru

28. 04. 2020 | Novinky

V situaci pandemie, jejímž důsledkem může být nedostatek technologických prostředků i personálu, je nutné v první řadě rozumět mravnímu pozadí řešení takových krizí.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa