Veřejné zdraví

Programy a dotace

Formulář Závěrečné zprávy o splnění projektu podpory zdraví realizovaného v roce 2010 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

30.11.2010

Závěrečnou zprávu o splnění projektu podpory zdraví (řádně vyplněnou část A i B) je příjemce dotace dle podmínek v příloze „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (nebo o účelovém navýšení běžných výdajů/příspěvku – dle typu organizace) na rok 2010“ (dále jen Rozhodnutí) povinen zaslat nejpozději do 16.1.2011 ve třech vyhotoveních včetně příloh a elektronické podoby na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor Strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení podpory veřejného zdraví Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva PPZ 2010“.

Celý článek

Formulář žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010

10.05.2010

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010.

Celý článek

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010

29.03.2010

MZ ČR – Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010.

Celý článek

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2011

26.08.2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2011.

Celý článek

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2011

15.07.2010

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2011 (dále jen dotační program NPZ – PPZ).

Celý článek

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010

03.05.2010

MZ ČR – Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa