Veřejné zdraví

Programy a dotace

Formulář žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010

21.04.2010

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010.

Celý článek

Dotační program MZ ČR "Národní program řešení problematiky HIV/AIDS": vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

12.10.2009

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2010.

Celý článek

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2010

23.09.2009

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministryně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2010 (dále jen dotační program NPZ – PPZ). Obecným cílem dotačního programu NPZ - PPZ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa