Veřejné zdraví

Pokyny k finančnímu vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2010 (dotační programy MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví, Národní program řešení problematiky HIV/AIDS)

Viz níže "Přílohy".

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.12.2010

Poslední úprava: 23.12.2010, 9:46