Veřejné zdraví

Formulář žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2010. Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu, kteří se v průběhu realizace schváleného projektu rozhodnou požádat o úpravu údajů o rozpočtu projektu v Rozhodnutí (blíže viz body 10 a 11 přílohy Rozhodnutí).

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 10.05.2010

Poslední úprava: 10.05.2010, 14:59