Veřejné zdraví

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2011

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2011. V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2011 následující typy organizací: 1.Nestátní neziskové organizace -občanská sdružení -účelová zařízení církví -obecně prospěšné společnosti - nadace a nadační fondy 2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví 3. Orgány samosprávy (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů 4. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost 5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy) Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2011 viz. přílohy. Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2011 je do 31.10.2010 V případě Vašich dotazů jsou kontaktními osobami pro dotační program: MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. MZ ČR, vedoucí oddělení podpory veřejného zdraví, tel.: 224 972 419, E-mail: lidmila.hamplova@mzcr.cz Edita Suková, MZ ČR, oddělení podpory veřejného zdraví, tel.: 224 972 146, E-mail: edita.sukova@mzcr.cz

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.08.2010

Poslední úprava: 19.11.2010, 13:58