Veřejné zdraví

Novinky

Informace o povolení narušení celistvosti balení

14. 09. 2009 | Pro širokou veřejnost / Ochrana veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že vydalo povolení k narušení celistvosti balení následujících léčivých přípravků:

Celý článek

29.4.2009 - Informace k výskytu nákazy virem H1N1

29. 04. 2009 |  / Údaje k výskytu podezření na onemocnění Pandemic (H1N1)

Vzhledem k rozšíření potvrzených případů infekce virem prasečí chřipky H1N1 z Mexika a USA do několika evropských států stanovilo ECDC koncept definice případu a opatření k zabránění šíření nákazy.

Celý článek

Národní cíle ČR k Protokolu o vodě a zdraví

24. 09. 2008 | Pro širokou veřejnost / Ochrana veřejného zdraví

Dokument „Protokol o vodě a zdraví“ (dále jen „Protokol“) byl přijat na Třetí ministerské konferenci o životním prostředí a zdraví v červnu 1999 v Londýně jako jeden ze tří hlavních výstupů. Jedná se o společnou iniciativu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UN-ECE) a Regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO). V České republice byl Protokol ratifikován již v roce 2001 a oficiálně vstoupil v platnost ke dni 4. 8. 2005. Hlavním cílem Protokolu je na všech úrovních rozhodování podpořit ochranu lidského zdraví a duševní pohody, individuálně i kolektivně, v rámci trvale udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím zlepšeného hospodaření s vodou, včetně ochrany vodních ekosystémů, ochrany jakosti a množství vody a kontrolou a potlačováním chorob souvisejících s vodou. Země, které se staly stranami Protokolu, mají za povinnost do dvou let od začátku platnosti tohoto dokumentu stanovit a zveřejnit své národní cíle v oblastech, které Protokol uvádí, spolu s plánovanými daty jejich dosažení.

Celý článek

Virová hepatitida typu A

12. 09. 2008 | Pro širokou veřejnost / Ochrana veřejného zdraví

Virová hepatitida typu A, dříve nazývaná infekční žloutenka, je vyvolána virem hepatitidy A. Tento virus je velmi odolný vůči vlivům zevního prostředí, přežívá týdny při pokojové teplotě, léta ve zmraženém stavu. Zničen je např. po pětiminutovém varu, po deseti hodinách při teplotě 60 °C, po působení dezinfekčních prostředků (chlorových preparátů, kyseliny peroctové aj.).

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa