Veřejné zdraví

Novinky

Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí za období říjen 2017 - září 2018

08. 11. 2018 | Zdraví 2020

Program Zdraví 2020 slouží jako nástroj k implementaci programu WHO Zdraví 2020 v České republice.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa