Mezinárodní vztahy a EU

Uznávání odborných kvalifikací


V případě podpisu Dohody o vystoupení, bude zachována stávající situace až do konce přechodného období, tj. do konce roku 2020. K obdobné situaci však dojde i v případě tzv. tvrdého, neboli no-deal brexitu, kdy vstoupí v platnost zákon č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, který, s cílem zachovat zdravotnickým pracovníkům, kteří získali nebo získají do konce roku 2020 odbornou nebo specializovanou způsobilost ve Spojeném království, přichází se speciální úpravou pro uznávání takto nabyté kvalifikace. Těmto osobám budou i po datu brexit zachována v oblasti uznávání vzdělávání stejná práva jako mají dnes. Úprava je cílena zejména na české lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a ostatní zdravotnické pracovníky, kteří se ve Spojeném království vzdělávají tak, aby jim v případě návratu do ČR bylo umožněno uznat odborné vzdělání automaticky. Tedy bez toho, aby museli skládat aprobační zkoušku, která je podle současné vnitrostátní právní úpravy nezbytným předpokladem pro uznání odborné kvalifikace získané v tzv. třetí zemi. Pokud by nedošlo k úpravě v rámci výše uvedeného zákona, museli by tito zdravotničtí pracovníci v ČR znovu skládat atestační zkoušku. To by však bylo další výraznou komplikací návratu těchto zdravotnických pracovníků do ČR. Je třeba podtrhnout, že v případě odborné nebo specializované způsobilosti zdravotnického pracovníka získané do konce roku 2020, se bude jednat o uznávání trvalé, tj. i po roce 2020.“

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.03.2019

Poslední úprava: 03.09.2019, 15:30