Mezinárodní vztahy a EU

Poskytování a úhrada zdravotní péče

 

Poskytování a úhrada zdravotní péče českým občanům ve Spojeném království

 

V případě podpisu Dohody o vystoupení bude po dobu přechodného období zachována stávající situace, tj. spolupráce bude i nadále probíhat dle pravidel tzv. koordinačních nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004  a jeho prováděcí předpis č. 987/2009).

 

V případě, že dojde k brexitu bez podpisu Dohody o vystoupení, Spojené království dle vlastních vyjádření garantuje dlouhodobě pobývajícím občanům zemí EU na svém území přístup k systému zdravotní péče v nezměněné podobě s tím, že výše uvedená koordinační nařízení plně začlenila do své národní legislativy. V tomto ohledu je nutné uvést, že země EU nebudou mít v případě, že Spojené království bude náklady za takto poskytnutou péči pro občany EU nárokovat v daném státě EU, právní základ pro úhradu takovéto péče.

Na druhou stranu Spojené království ve svých prohlášeních opakovaně uvádí, že je tuto péči občanům EU na svém území ochotna garantovat, i bez záruky jejího následného přeúčtována domovskému státu ošetřené osoby.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje občanům ČR dlouhodobě pobývajícím na území Spojeného království, aby sledovali informační zdroje ve Velké Británii a požadovali informace po britských úřadech.

 

Občané ČR, kteří budou do Spojeného království cestovat v době po brexitu, ztrácejí nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče na účet své zdravotní pojišťovny na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Doporučujeme tedy pro pobyt ve Spojeném království uzavřít cestovní pojištění.

 

Více informací naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

 

Poskytování a úhrada zdravotní péče britským občanům v ČR

 

V případě podpisu Dohody o vystoupení bude po dobu přechodného období zachována stávající situace, tj. spolupráce bude i nadále probíhat dle pravidel tzv. koordinačních nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004  a jeho prováděcí předpis č. 987/2009).

 

V případě, že dojde k brexitu bez Dohody o vystoupení, vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení (Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union), které stanoví následující pravidla.

 

Výše uvedené nařízení požaduje, aby členské státy nadále používaly princip rovnosti zacházení pro osoby, které za členství využily svého práva na volný pohyb, pokud jde o každou situaci, která nastala před datem vystoupení, ovšem s tím, že pravidla pro příslušnost k právním předpisům nejsou výslovně zahrnuta do zmíněného nařízení. Obecně také platí, že je nutné rozlišovat mezi občany Spojeného království, kteří vstoupí na území ČR po datu brexitu, a těmi, kteří se na území ČR nachází k datu vystoupení Spojeného království z EU. U osob, které přijdou do ČR až po datu brexitu, platí, že by na ně mělo být pohlíženo jako na osoby ze třetích států. S tímto ostatně počítá i zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské uniekterý ČR přijala.

 

U osob, které se nachází na území ČR k datu brexitu, je nutno rozlišovat několik kategorií. Je zásadní uvést, že situace bude muset být v řadě případů posuzována individuálně s tím, že postoj ČR bude aplikovat daná pravidla v co nejširším možném výkladu tak, aby se co nejméně britských občanů dostalo do situace, v níž nebudou účastni systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Stejně tak je však nutné uvést, že ČR bude postupovat dle pravidel daných českou a evropskou legislativou.

 

Jednotlivé životní situace jsou uvedeny na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

 

 

Informace o stránce

Publikováno: 11.03.2019

Poslední úprava: 16.05.2019, 10:54