Mezinárodní vztahy a EU

Norské fondy 2009 - 2014

Kategorie

Kontaktní seminář v rámci programu "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" financovaného z Norských fondů

05.03.2014

Kontaktní seminář je organizován v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A, a je zaměřen na hledání partnerů z donorského státu, Norského království

Celý článek

1 2 3 4 5 6 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa