Mezinárodní vztahy a EU

Upřesnění k Pokynu NKM ke způsobilosti výdajů EHP a Norských fondů 2009-2014


Na základě velkého množství dotazů, a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace projektů a termínu způsobilosti výdajů projektů administrovaných v rámci EHP a Norských fondu 2009-2014, vydává Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů upřesnění k Pokynu NKM pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014, kap.1 - Základní pravidla oprávněnosti výdajů – datum uskutečnění výdaje.

Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 19.01.2017

Poslední úprava: 19.01.2017, 11:11