Mezinárodní vztahy a EU

Semináře pro příjemce v rámci 1. výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Ve dnech 12.9.2013 a 18.9.2013 se uskuteční semináře pro příjemce sub-projektů doporučených hodnotící komisí k financování v rámci 1. výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Semináře se uskuteční dne 12.9.2013 od 11:00 v Praze v budově Ministerstva zdravotnictví a dne 18.9.2013 od 10:00 v Olomouci v budově krajského úřadu Olomouckého kraje. Na seminář jsou pozvaní zástupci příjemců všech doporučených sub-projektů. Na semináři budou příjemci seznámeni s pravidly administrace sub-projektů, které jsou nastaveny v implementační dokumentaci programu.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.09.2013

Poslední úprava: 09.09.2013, 16:30