Mezinárodní vztahy a EU

Informace o workshopu ze dne 17. dubna 2019

 

Dne 17. dubna 2019 proběhl v PN Bohnice informační workshop, avizovaný na webu Reformy psychiatrické péče, pro potenciální žadatele o dotaci v rámci projektu Nové služby reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217 realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu.

Na workshopu byly prezentovány jednotlivé klíčové aktivity, jejich cíle a budoucí směřování ke zlepšení duševního zdraví.

Prezentace, včetně obecného shrnutí projektového záměru jsou volně k dispozici.

Po zveřejnění Výzvy plánujeme uspořádat další setkání, které se bude detailněji zabývat Dotačním programem.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.06.2019

Poslední úprava: 20.06.2019, 10:23