Mezinárodní vztahy a EU

Aktualizace Pokynů pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014

Informujeme o aktualizaci Pokynů Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ MGS včetně příloh.

Důvodem aktualizace je úprava způsobu financování v případě sub-projektů realizujících dodatečné aktivity a úprava částí, týkajících se sankčních ustanovení.

Aktualizované Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče naleznete zde.

Aktualizované Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu pro malé grantové schéma Aktivita II. Péče o děti naleznete zde.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.03.2016

Poslední úprava: 24.03.2016, 9:03