Mezinárodní vztahy a EU

Aktualizace Pokynů pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014

Informujeme o aktualizaci Pokynů Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ MGS.

Důvodem aktualizace jsou změny v implementační dokumentaci pro příjemce grantů z EHP a Norských fondů 2009 – 2014 provedené Ministerstvem financí ČR. Změny se týkají zejména povinností při zajištění publicity projektů a řešení nesrovnalostí v projektech.

Aktualizované Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče naleznete zde.

Aktualizované Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu pro malé grantové schéma Aktivita II. Péče o děti naleznete zde.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 15.02.2016

Poslední úprava: 15.02.2016, 16:05