Odborník | Zdravotník

Seznam regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.

 

Seznam regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů:

 

Adiktolog

Asistent behaviorálního analytika

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Asistent zubního technika

Autoptický laborant

Behaviorální analytik

Behaviorální technik

Biomedicínský inženýr

Biomedicínský technik

Dentální hygienistka

Dětská sestra

Ergoterapeut

Farmaceutický asistent

Fyzioterapeut

Laboratorní asistent

Logoped ve zdravotnictví

Masér ve zdravotnictví a Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

Nutriční asistent

Nutriční terapeut

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Optometrista

Ortoptista

Ortoticko-protetický technik

Ortotik-protetik

Ošetřovatel

Porodní asistentka

Praktická sestra

Psycholog ve zdravotnictví

Radiologický asistent

Radiologický fyzik

Radiologický technik

Řidič zdravotnické dopravní služby

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Sanitář

Všeobecná sestra

Zdravotně -sociální pracovník

Zdravotní laborant

Zdravotnický záchranář

Zrakový terapeut

Zubní instrumentářka

Zubní technik

§ 21a

§ 29

§ 13

§ 33

§ 41

§ 21c

§ 29a

§ 27

§ 20

§ 17

§ 5a

§ 7

§ 19

§ 24

§ 30

§ 23

§ 37

§ 32

§ 15

§ 26

§ 28

§ 11

§ 12

§ 31

§ 14

§ 36

§ 6

§ 21b

§ 22

§ 8

§ 25

§ 21

§ 40

§ 35

§ 42

§ 5

§ 10

§ 9

§ 18

§ 23a

§ 39

§ 16

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.09.2014

Poslední úprava: 22.02.2019, 13:58