Odborník | Zdravotník

Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017


Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007–2017 bylo přijato usnesením vlády ze dne 17. prosince 2018 č. 866. A

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.01.2019

Poslední úprava: 30.01.2019, 15:56