Odborník | Zdravotník

Vzdělávání

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

11.08.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo 4. března 2003 Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (č. j. 12 050/03-22).

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa