Odborník | Zdravotník

Vzdělávací programy

V návaznosti na vydání novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (č. 361/2010 Sb.), byly v roce 2011 vydány nové vzdělávací programy všech základních oborů, vyjma oborů dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

 

Dále byly vydány vzdělávací programy nově vzniklých nástavbových oborů: algeziologie, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, koloproktologie, onkochirurgie, paliativní medicína a návykové nemoci.

 

Pro obory, pro které nebyl v roce 2011 vydán nový vzdělávací program, zůstávají v platnosti vzdělávací programy vydané ve Věstnících MZ v roce 2009 – 2010.

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.10.2011

Poslední úprava: 11.07.2017, 15:46