Odborník | Zdravotník

Veřejná soutěž 2018–2021

Vyhlášení výsledku jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2018 – 2021 (VES 2018)

27.02.2018

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže na léta 2018 – 2021 („VES 2018“) na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví.

Celý článek

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2018 - 2021

29.05.2017

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dne 29. 05. 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa