Odborník | Zdravotník

Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU

Aprobační zkoušky

29.01.2015

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje veškeré informace o aprobační zkoušce.

Celý článek

Uznávání kvalifikací

23.02.2008

pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří vystudovali v jiném než členském státě EU, státě Dohody o Evropském hospodářském společenství nebo ve Švýcarské konfederaci.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa