Odborník | Zdravotník

Traumatologické plány

OVĚŘOVACÍ DOTAZNÍK PRO ODEZVU NEMOCNIC NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

14.01.2016

Pomocný nástroj pro řešení rizik pro řídící pracovníky a krizové managery

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa