Odborník | Zdravotník

"STOP dekubitům" v roce 2017

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

11.11.2017

Již 5. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Alice Strnadové uskutečnil dne 11. listopadu 2017.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa