Odborník | Zdravotník

Specializovaná péče


S cílem zvýšit krizovou připravenosti resortu zdravotnictví na mimořádné události a krizové situace s hromadným příjmem postižených osob s různým typem poškození na zdraví jsou zřízena Ministerstvem zdravotnictví u jím přímo řízených organizací centra specializované zdravotní péče jako například popáleninová centra nebo  traumacentra. Pro zajištění zdravotní péče osobám postiženým na zdraví účinky nebezpečných látek jsou zřízeny Toxikologické informační středisko a střediska specializované zdravotní péče o ozářené při radiačních nehodách.  Pro zajištění poskytování speciální zdravotní péče bylo při Nemocnici Na Bulovce zřízeno Centrum vysoce virulentních nákaz a pro zajištění dostupnosti transfuzních přípravků a krevních derivátů byla ve spolupráci s Ministerstvem obrany zřízena krizová transfuzní centra.


 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.01.2016

Poslední úprava: 19.08.2016, 8:29