Odborník | Zdravotník

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

23.03.2016

Na základě Usnesení vlády České republiky o Strategii romské integrace do roku 2020 ze dne 23. února 2015 č. 127 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty.

Celý článek

Logbooky pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

27.01.2016

https://mzcr.cz/Admin/Soubor.ashx?souborID=32036&typ=application/pdf&nazev=P%c5%99%c3%adloha+%c4%8d.+21+-+OPvOPVZ+-+logbook+-+hygiena+a+epidemiologie.pdf

Celý článek

Specializační vzdělávání

27.03.2014

Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa