Odborník | Zdravotník

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018


Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb. nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Jednotlivá akreditovaná zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

-      počet přiznaných rezidenčních míst

-      kraj

-      termín vyhlášení výběrového řízení - začátek

-      termín pro podání přihlášek - konec

-      odkaz na webové stránky

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 7. 7. 2018, dojde k porušení zákonné povinnosti.

Akreditované zařízení, které včas neoznámilo výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace. Toto akreditované zařízení bude vyloučeno pro nesplnění podmínek a jeho místo může být přiznáno prvnímu akreditovanému zařízení, které se umístilo při posuzování žádostí o rezidenční místo v seznamu pod čarou.

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta posíláte poštou na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi. Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si ponecháváte.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 17.07.2018

Poslední úprava: 23.08.2018, 15:43