Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa

Kategorie

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

17.03.2020

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí.

Celý článek

Důležité: Informace ohledně podávání žádostí RMN 2020

16.01.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje na změny, které nastaly v rámci Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiky pro příjemce dotace RMN 2020.

Celý článek

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodika pro příjemce dotace RMN 2020

16.12.2019

Ministerstvo zdravotnictví České republiky oznamuje, že vyhlásilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiku pro příjemce dotace RMN 2020.

Celý článek

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2019

25.06.2019

V případě neobsazení přidělených rezidenčních míst v 1. kole výběrového řízení jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni tuto skutečnost oznámit ministerstvu a výběrové řízení zopakovat.

Celý článek

Seminář k elektronickému formuláři žádosti o poskytnutí dotace na RMN

21.06.2019

Odbor ONP ve spolupráci s Ministerstvem financí a společností Syscom Software dokončují elektronický formulář žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo pro nelékařské obory. V této souvislosti se ve středu 4. září 2019 uskuteční seminář.

Celý článek

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

30.04.2019

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa