Odborník | Zdravotník

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2020 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

UPOZORNĚNÍ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizaci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci a Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2020

Úprava Metodiky se týká zejména posunu termínu pro předložení kopie Rozhodnutí o udělení akreditace z 15. 5. 2020 na 29. 5. 2020 a dále byl upřesněn výklad některých ustanovení. Úpravy byly provedeny v kapitolách 5.1, 5.2, 6. a 12.

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2020, včetně výše dotace pro rok 2020 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2020. 

Upozornění: v případě vyplňování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru pediatrie upozorňujeme na to, že v záložce nazvané Informace o žadateli se v okénku nazvaném Maximální výše dotace pro daný obor vyplňuje výše dotace pro Pediatrii II, tj. 2 430 000 Kč. O skutečné výši poskytnuté dotace, tj. zda bude poskytnuto 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč, bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (část I. písm. e).

Text výzvy a metodik je obsažen v přílohách.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.12.2019

Poslední úprava: 11.02.2020, 9:56