Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2020

Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

17.03.2020

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí.

Celý článek

Důležité: Informace ohledně podávání žádostí RMN 2020

16.01.2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje na změny, které nastaly v rámci Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiky pro příjemce dotace RMN 2020.

Celý článek

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodika pro příjemce dotace RMN 2020

16.12.2019

Ministerstvo zdravotnictví České republiky oznamuje, že vyhlásilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiku pro příjemce dotace RMN 2020.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa