Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2016

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2016

11.01.2017

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. (dále jen „vyhláška č. 367/2015 Sb.“)

Celý článek

Průběžná zpráva za rok 2016, Závěrečná zpráva

04.01.2017

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa.

Celý článek

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky schválené poradou vedení dne 8.11.2016

15.11.2016

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje výběrové řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

Celý článek

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – náhradníci

11.11.2016

Ministerstvo zdravotnictví dne 8. 11. tohoto roku rozhodlo o využití neobsazených rezidenčních míst.

Celý článek

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místa pro rok 2016 pro náhradníky

07.10.2016

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje výběrové řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

Celý článek

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2016

14.09.2016

Poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení VŘ na rezidenční místo, nejpozději do 3 dnů po vyhlášení VŘ informovat MZČR.

Celý článek

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

24.08.2016

Šablony nelékařských vzdělávacích programů pro vytvoření vzdělávacích plánů rezidentů a finanční plán specializačního vzdělávání.

Celý článek

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2016 – nelékařské zdravotnické obory

16.08.2016

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo.

Celý článek

Vyhláška č. 186/2009 Sb. - vyhláška a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

28.07.2016

Poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice má povinnost do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa.

Celý článek

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2016

01.07.2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2016 - nelékařské zdravotnické obory

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa