Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2014

Kategorie

Průběžná zpráva za rok 2014, Závěrečná zpráva - Rezidenční místa (RM)

23.12.2014

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2014

22.12.2014

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

Celý článek

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

15.07.2014

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

Informace k výběrovému řízení (Rezidenční místa)

30.06.2014

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo.

Celý článek

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2014 - LÉKAŘSKÉ OBORY

04.04.2014

Seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2014 dle zákona č. 95/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice.

Celý článek

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

03.03.2014

Příjemci dotace mají povinnost hlásit změny, které nastaly v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa“.

Celý článek

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2014 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

13.02.2014

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2014. Počet vypsaných rezidenčních míst na podporované obory a stanovený objem finančních prostředků bude zveřejněn po schválení státního rozpočtu na rok 2014.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa