Odborník | Zdravotník

Rezidenční místa 2012

Kategorie

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2012

31.12.2012

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VZV MZ.

Celý článek

Průběžná zpráva za rok 2012, Závěrečná zpráva

31.12.2012

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

Celý článek

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2012

08.08.2012

Informace k finančním plánům.

Celý článek

Seznam šablon nelékařských vzdělávacích programů

08.08.2012

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2012 pro nelékaře.

Celý článek

DŮLEŽITÉ: Způsob, jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

25.07.2012

Zdravotnické zařízení s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

Celý článek

DŮLEŽITÉ: Informace k výběrovému řízení

12.07.2012

Týká se výběrového řízení na rezidenční místo (RM)

Celý článek

Informace pro žadatele o rezidenční místo na základní kmen 2012

26.04.2012

Důležité - opakované chyby žadatelů o rezidenční místo na základní kmen, které mají za následek nepřiznání dotace.

Celý článek

1 2 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa