Odborník | Zdravotník

Rezideční místa pro rok 2009

Kategorie

Průběžná zpráva za rok 2009, Závěrečná zpráva

06.01.2010

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

Celý článek

Oznámení změny v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

07.12.2009

Příjemci dotace mají povinnost hlásit změny, které nastaly v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa pro rok 2009“

Celý článek

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2009

21.12.2009

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VZV MZ.

Celý článek

Oprava údajů v metodice - změna sociálního pojištění

23.01.2009

Od 1.1.2009 do 31.12.2009 se mění hodnota tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubá mzda navýšená o pojistné hrazené zaměstnavatelem 25 % sociální + 9 % zdravotní pojištění což v součtu činní 34% a od 1.1.2010 do se mění pojistné hrazené zaměstnavatelem 24,1 % sociální + 9 % zdravotní pojištění což v součtu činní 33,1%.

Celý článek

Dotační výběrové řízení RM 2009

05.01.2009

Ministerstvo zdravotnictví, sekce zdravotní péče vypisuje dotační výběrové řízení „Rezidenční místa pro rok 2009“

Celý článek

1 2 3 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa