Odborník | Zdravotník

Registrační listy zdravotních výkonů

Elektronická databáze registračních listů zdravotních výkonů

11.01.2017

Podle § 17b odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách registrační listy zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů.

Celý článek

Registrační list - Ošetřovací den následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny (OD 00035)

04.11.2019

Registrační list ošetřovacího dne 00035 vydaného vyhláškou č. 269/2019 Sb., kterou se mění vyhláška. č 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Celý článek

Registrační list - Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku (OD 00033)

25.02.2019

Registrační list ošetřovacího dne 00033 vydaného vyhláškou č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška. č 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Celý článek

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 354/2017 Sb.

12.12.2017

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Celý článek

Registrační listy ošetřovacích dnů - NVP (00015), NIP (00017), DIOP (00020) vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb.

03.03.2017

Registrační listy ošetřovacích dnů - NVP (00015), NIP (00017), DIOP (00020) vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

Registrační listy zdravotních výkonů odbornosti 816 (lékařská genetika) vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb.

11.01.2017

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů s odloženou účinností od 1. ledna 2018.

Celý článek

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb.

04.01.2016

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Celý článek

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb.

29.07.2015

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 421/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Celý článek

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb.

13.02.2015

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa